+31 (0)85-2007932 info@kmls.nl

Uw werknemer is 2 jaar ziek of ziek uit dienst gegaan

You’ll see it when you believe it 

Wayne Dyer 

Heeft u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is of ziek uit dienst is gegaan en u heeft geen idee wat dat nu en op termijn kost? Of vraagt u zich af wat u aan langdurig ziekteverzuim betaalt, ook klopt en of hierin kosten kunnen worden bespaard? Hieronder vertel ik u daarover meer. 

Heeft u voldoende aan re-integratie gedaan, dan gaat het UWV aan het einde van 2 jaar ziekte (of zodra de loonsanctie is opgeheven) over tot een WIA beoordeling. Vindt het UWV dat uw werknemer 35% of meer arbeidsongeschikt is, dan krijgt uw werknemer een WGA uitkering.

Wat veel werkgevers niet weten, is dat zo’n WGA uitkering aan de werkgever wordt doorbelast, 10 jaar lang. Dat geldt niet, als u een ‘kleine’ werkgever bent maar dus wel, als u als een middelgrote- of grote werkgever wordt beschouwd.
Die doorbelasting aan u gebeurt via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (premie Whk). Ieder jaar, in november of december, krijgt u een brief van de belastingdienst waarin een premiepercentage staat dat u moet afdragen. Dat percentage is berekend op basis van de bedragen die het UWV twee jaar eerder aan WGA (of daaropvolgende) uitkeringen aan uw (ex) werknemers heeft betaald.

Controle van de premie Whk 2024: een belangrijke kans om kosten te besparen 

Belangrijk om deze te laten controleren? Absoluut, indien u de onderstaande vragen met een ‘ja’ beantwoordt:

  • Bent u publiek verzekerd voor de WGA en/of Ziektewet en was uw premieplichtige loonsom in 2022 hoger dan € 942.500,- ?
  • Heeft u werknemers (gehad) die ziek uit dienst zijn gegaan en/of zijn ingestroomd in de Ziektewet of de WGA? 

Veel werkgevers zijn niet (voldoende) bekend met de financiële gevolgen van aan (ex-)werknemers toegekende WGA- of Ziektewetuitkeringen. Dat is begrijpelijk, het gaat namelijk om ingewikkelde wet- en regelgeving. Daarbij komt, dat u als publiek verzekerde de financiële gevolgen van een aan uw (ex-)werknemer toegekende WGA uitkering pas twee jaar later én dan tien jaar lang terugziet in het premiepercentage van de Whk.
Er zijn ook veel werkgevers die wel bekend zijn met de financiële gevolgen, maar vermoeden dat er weinig aan de kosten te doen is, zolang een (ex-)werknemer ziek blijft. Niets is minder waar! 

Vanuit mijn jarenlange ervaring als advocaat en specialist in WGA-, Ziektewetzaken en loonsancties weet ik, dat er in de meeste gevallen waarin een controle van de premie Whk plaatsvindt, een substantiële kostenbesparing voor uw onderneming wordt bereikt. Soms gaat het dan om een vergissing van de Belastingdienst, maar in de meeste gevallen wordt een besparing gerealiseerd door het nader onderzoeken van Ziektewet- en WGA beslissingen van het UWV, welke direct verantwoordelijk zijn voor de hoogte van de premie Whk.
Wat daarbij aan het licht kan komen? Bijvoorbeeld een situatie waarin een (ex)werknemer valt onder een zogeheten no risk polis, wat betekent dat bij ziekte het UWV betaalt en niet u, zowel tijdens de eerste 2 ziektejaren als erna. 
Een ander voorbeeld van het grote belang om UWV beslissingen te toetsen: een (ex-)werknemer is in het verleden 80-100% arbeidsongeschikt verklaard en uit toetsing blijkt dat er eigenlijk al jaren een recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA) bestaat. Uw belang? Dat deze uitkering niet (langer) voor uw rekening komt. Het belang voor uw (ex)werknemer? Deze krijgt een 5% hogere uitkering. 
Het zijn nog maar een paar voorbeelden van dossiers waarin voor cliënten tienduizenden tot honderdduizenden euro’s – of meer – aan uitkeringslasten bespaard konden worden, zonder dat dat negatieve gevolgen voor (ex)werknemers had. 

Laat deze besparingskans niet voorbij gaan! 

Let op: ook als er niet binnen de termijn van 6 weken bezwaar is gemaakt, is het naderhand nog mogelijk om ambtshalve correctie van het premiepercentage te verzoeken. Stuur mij vandaag nog uw premienota Whk 2024. 

Eerst beoordeel ik of u financieel belang heeft bij een controle. Hieraan zijn géén kosten verbonden.
Pas nadat duidelijk is dat u belang heeft, wordt een voorstel gedaan voor controle van de premie Whk en – in aansluiting daarop – controle van de WGA – en Ziektewet uitkeringen. Ik vertel u dan ook welke kosten daaraan verbonden zijn, waarbij de ervaring leert dat de kosten gemiddeld vele malen worden terugverdiend.   

De controle verloopt in verschillende fases. Na iedere fase krijgt u advies over de vraag of het verstandig is door te gaan en heeft u de mogelijkheid om te stoppen waar u dat wenst. 

Mijn missie is om uw onderneming financieel gezond te houden, door niet méér te betalen dan wat op grond van de wet en regelgeving voor uw rekening behoort te komen en waarbij uw (ex-)werknemer krijgt wat hem toekomt. Dat bereik ik door uw ziekteverzuimprocessen grondig onder de loep te nemen. Daarmee krijgt u grip én regie over de kosten van ziekteverzuim en bereikt u in de meeste gevallen een belangrijke kostenbesparing, welke ook voor uw (ex-)werknemers gunstig kan uitpakken. 

Maak nu een afspraak voor een gratis gesprek

Bel +31 (0)85-2007932  of plan een datum in mijn agenda

    Home » Rechtsgebieden en specialisaties » Uw werknemer is 2 jaar ziek of ziek uit dienst gegaan