+31 (0)85-2007932 info@kmls.nl

Rechtsgebieden en specialisaties

Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en procederen ten behoeve van werkgevers in geval van:

De eerste twee ziektejaren en loonsancties

Al uw vragen over de begeleiding en arbeidsongeschiktheid van uw zieke (ex)werknemer, waaronder begrepen de vraag of deze arbeidsongeschiktheid wel voor uw rekening behoort te komen. 
Bij dreiging van een loonsanctie of als als er door het UWV een loonsanctie is opgelegd (dit is de sanctie die het UWV na 104 weken  arbeidsongeschiktheid van een werknemer aan u als werkgever (of aan u als eigen risicodrager voor de Ziektewet) kan opleggen wegens tekortschietende re-integratieverplichtingen).

 

Vanaf twee jaar ziekte, Ziektewet- en WGA beslissingen van het UWV en controle van de premie Whk:

  • Controle beschikkingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas WGA en Ziektewet (Whk);
  • Het toetsen van Ziektewet – en WGA beslissingen van het UWV en het voeren van (bezwaar, beroep en  hoger beroep) procedures;  
  • Aanvragen van een herbeoordeling van eerder toegekende WIA uitkeringen 

Als een werknemer ziek uit uw dienst is gegaan en van het UWV een Ziektewetuitkering of een WGA uitkering toegekend heeft gekregen, dan heeft dat voor werkgevers aanzienlijke gevolgen:

  • als u publiek verzekerd bent voor de Ziektewet/ WGA en u bent een (middelgrote) werkgever, dan gaat u twee jaar nadien en de daarop volgende jaren een aanzienlijk hoger bedrag aan gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) betalen. Deze beschikkingen ontvangt u ieder jaar begin december van de Belastingdienst.
  • als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet/ WGA bent komt de door het UWV aan uw (ex)werknemer toegekende Ziektewetuitkering (maximaal 2 jaar) en de WGA uitkering (maximaal 10 jaar) geheel voor uw rekening. Indien u voor dit risico bent verzekerd, zal dat gevolgen hebben voor de door u als werkgever te betalen verzekeringspremie. 

Of u een (middel)grote werkgever of een eigen risicodrager bent, in beide gevallen heeft u belang bij een toetsing van de juistheid van de beslissingen van het UWV. Vanuit jarenlange ervaring is gebleken dat in zo’n 70-80% van de zaken waarin beslissingen van het UWV worden getoetst, voor u een relevant financieel resultaat te behalen is.

Bij een toetsing worden de belangen van uw (ex) werknemers niet uit het oog verloren, omdat niet zelden een voor u bereikt gunstig resultaat ook een gunstig gevolg voor uw (ex)werknemer heeft, bijvoorbeeld als in plaats van een WGA uitkering een IVA uitkering had moeten worden toegekend, wat voor uw (ex)werknemer een 5 % hogere uitkering tot gevolg heeft.

Kantoor Mr. Lammers-Sigterman behandelt in beginsel uitsluitend zaken binnen de genoemde rechtsgebieden en specialisaties.

Heeft u vragen of een beslissing van het UWV of de belastingdienst ontvangen? Maak dan snel een afspraak voor een gratis gesprek. 

Maak nu een afspraak voor een gratis gesprek

Bel +31 (0)85-2007932  of plan een datum in mijn agenda

    Home » Rechtsgebieden en specialisaties