+31 (0)85-2007932 info@kmls.nl

Loonsanctie van het UWV ontvangen? Laat deze zo snel mogelijk controleren. Lees hieronder waarom.

door | 6 juli 2022 | Artikelen

Werkgevers opgelet!

Heeft u een loonsanctie beslissing van het UWV ontvangen? Dan is er geen tijd te verliezen. Lees hieronder waarom.

Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, dan zullen u en uw werknemer er alles aan willen doen om hem zo goed en snel mogelijk te laten re-integreren in zijn eigen werk.

Maar als dat binnen twee jaar niet (helemaal) lukt, dan zal uw werknemer bij het UWV een arbeids(on)geschiktheidsuitkering (WGA of IVA) gaan aanvragen.

Het UWV gaat dan eerst beoordelen of alle stukken in het re-integratieverslag zitten. Zo niet dan komt er een verzoek (met termijn) om die alsnog toe te zenden. Gebeurt dat niet tijdig, dan legt het UWV een zogeheten administratieve loonsanctie aan u op.

Stuurt u alsnog de juiste stukken, dan wordt de sanctie niet opgeheven. Dan beoordeelt het UWV eerst of er een ‘bevredigend resultaat’ is bereikt. Dat is het geval als uw werknemer structureel passend werk doet dat zoveel mogelijk aansluit bij wat hij nog kan, of waarmee hij 65% of meer van het oude loon verdient.

Was passend werk niet mogelijk, dan zoomt het UWV in op wat u en uw werknemer aan re-integratie inspanningen hebben gedaan. Vindt het UWV dat dat zonder geldige reden niet helemaal goed is verlopen of dat er meer of iets anders had moeten worden gedaan, dan legt het een inhoudelijke loonsanctie aan u op.

Bij zowel een administratieve – als een inhoudelijke loonsanctie wordt niet alleen de aanvraag van uw werknemer voorlopig buiten behandeling gesteld, het betekent voor u in beginsel een extra jaar loondoorbetaling, re-integratie begeleiding en een opzegverbod. Net zolang totdat de loonsanctie wordt opgeheven. Dat moment wordt grotendeels door het UWV bepaald, als het vindt dat de tekortkomingen voldoende zijn hersteld.

Maar waarom moet u de loonsanctie zo snel mogelijk laten controleren? Dat zit zo.

Belangrijk om te onthouden is dat er strikte termijnen gelden voor het opleggen van een loonsanctie. Houdt het UWV zich daar niet aan, dan mag er volgens de wet geen loonsanctie meer aan u worden opgelegd.

Toch gebeurt dat in de praktijk vaker dan u denkt. Het UWV kampt namelijk al jaren met grote achterstanden en dat betekent dat de beoordeling van de re-integratie inspanningen en daarmee het opleggen van een loonsanctie ook steeds vaker pas op het laatste moment gebeurt en dat is nogal eens te laat.

Als u in zo’n geval tegen die beslissing tijdig bezwaar heeft gemaakt – binnen zes weken – dan is de loonsanctie van de baan. Er geldt geen loondoorbetalingsverplichting meer. Het UWV moet alsnog de aanvraag van uw werknemer gaan beoordelen en beslissen over een WGA -, IVA – of andere uitkering.

Komt u pas na die zes weken in actie en wordt dan ontdekt dat het UWV de sanctie te laat heeft toegestuurd, dan kunt u daar niets meer tegen doen. Dan moet u het derde ziektejaar blijven doorbetalen, net zolang tot het UWV aangeeft dat u daarmee mag stoppen.

Snel handelen loont, ook als blijkt dat het UWV wel tijdig is geweest. Want misschien zijn er andere goede redenen om bezwaar te maken. Bovendien zal een goed advies ertoe kunnen leiden dat de loonsanctie eerder stopt dan pas na het derde ziektejaar.

Vanuit mijn jarenlange expertise en ervaring zal ik snel kunnen vertellen of ook in uw situatie de loonsanctie te laat is opgelegd, of bezwaar maken zinvol is en u adviseren over de vervolgstappen.

Heeft u een loonsanctie ontvangen? Dan is er geen tijd te verliezen. Stuur mij een pb, een e-mail of bel mij voor een gratis kennismakingsgesprek. Neem contact op 

#loonsanctie #tekortschieten #reintegratie #wga #kostenbesparing

  Geschreven door Mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman

Maak nu een afspraak voor een gratis gesprek

Bel +31 (0)85-2007932  of plan een datum in mijn agenda