+31 (0)85-2007932 info@kmls.nl

Doorbetaling van loon of recht op Ziektewet (no-risk polis)? Breng het snel in kaart!

door | 20 december 2021 | Artikelen

Werkgevers: breng tijdig in kaart wie onder uw werknemers recht hebben op een Ziektewetuitkering bij ziekte (no-risk polis)!

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend, dat ertoe kan leiden dat u vanaf 1 januari 2022 ten onrechte betaalt voor arbeidsongeschiktheid van werknemers met een no-riskpolis. Wat is er aan de hand?

Uw werknemer valt ziek uit: moet ú betalen, of (ook) het UWV?

Als uw werknemer ziek wordt en zijn werk niet meer kan doen, dan moet u op grond van de wet 104 weken lang het loon doorbetalen.

Dat is niet het geval als uw werknemer valt onder de zogeheten no-riskpolis. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die, voordat hij bij u in dienst kwam, al een arbeidsongeschiktheidsverleden van twee jaar achter de rug had en een WIA uitkering ontvangt, of destijds niet in aanmerking kwam voor een WGA uitkering. Het kan ook gaan om oudere werknemers die vanuit een WW uitkering bij u in dienst zijn gekomen, een werknemer met een Wajong uitkering en nog een paar andere situaties.

Wordt deze werknemer in uw loondienst ziek, dan meldt u dat bij het UWV en dan betaalt het UWV een Ziektewetuitkering, welke in mindering komt op het loon dat u doorbetaalt. Blijft deze werknemer ziek en wordt er daarna een WGA uitkering toegekend, dan komt deze in geval van een no-riskpolis niet voor uw rekening, maar voor die van het UWV.

De Ziektewetuitkering moet binnen 6 weken na de eerste ziektedag zijn aangevraagd. Wordt dit later gedaan, dan kan een Ziektewetuitkering met terugwerkende kracht tot maximaal 1 jaar terug (gerekend vanaf de aanvraag), worden toegekend.

Het is voor u als werkgever dus van groot belang om te weten, wie van uw werknemers onder een no-risk polis vallen.

Weet u, of uw werknemer bij ziekte recht heeft op een Ziektewetuitkering?

Helaas weten veel werkgevers niet of hun werknemers bij ziekte aanspraak kunnen maken op een no-riskpolis. Ook de betreffende werknemers zijn zich hier vaak niet van bewust. Dat is niet vreemd, omdat het gaat om complexe wetgeving.

Maar de gevolgen van het niet weten zijn heel fors: u draagt ten onrechte de kosten van arbeidsongeschiktheid, niet alleen tijdens de twee jaar ziekte maar ook (bij middelgrote – en grote werkgevers of wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA bent) tijdens de 10 jaren daarna, na toekenning van een WGA uitkering die voor uw rekening komt.

Hoe komt u erachter of uw werknemer bij ziekte onder een no-riskpolis valt?

Een van de manieren om daarachter te komen, is door dat in kaart te brengen. Aan de hand van een concrete vragenlijst kunt u bij uw werknemers informeren of zij bij ziekte aanspraak kunnen maken op een Ziektewetuitkering.

Maar als een werknemer daar zelf niet goed mee bekend is, dan wordt het lastiger. Vaak kunt u daar dan alleen achter komen door uw premie Whk 2022 (WGA en de Ziektewet) te laten toetsen (als u publiek verzekerd bent voor de WGA) en door bezwaar te maken tegen WGA beslissingen van het UWV.  Dat laatste is dan niet bedoeld om het recht zelf ter discussie te stellen, maar om te controleren voor wiens rekening (die van u of voor die van het UWV) deze uitkering behoort te komen. Als na toetsing blijkt dat er geen no-risk polis geldt (en wordt vastgesteld dat u ook geen ander belang heeft bij verdere toetsing), dan kan ervoor worden gekozen het bezwaar weer in te trekken.

Komt het vaak voor dat een no-risk polis niet wordt onderkend?

In de afgelopen jaren heb ik in dossiers regelmatig moeten vaststellen, dat een werkgever ten onrechte het loon tijdens ziekte (volledig) had doorbetaald en/of dat een WGA uitkering ten onrechte voor diens rekening kwam, omdat niet eerder was ontdekt dat er een no- riskpolis van toepassing was.

Tót 1 januari 2022 kon een pas na jaren ontdekte no-riskpolis in sommige gevallen nog tot een compensatie van de loondoorbetaling leiden en -wat vaak van groter belang was- ertoe leiden dat een WGA uitkering alsnog, met terugwerkende kracht, niet 10 jaar lang voor rekening van de werkgever kwam. Een besparing van soms honderdduizenden euro’s per zieke werknemer.

Wetswijziging (vermoedelijk) vanaf 1 januari 2022

Dat gaat ingrijpend veranderen. Wordt het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 aangenomen, dan is het vanaf 1 januari 2022 nog slechts mogelijk om binnen drie jaar na de eerste ziektedag een no-riskpolis bij het UWV te claimen. Wordt de aanvraag voor een Ziektewetuitkering bij ziekte ná die drie jaar bij het UWV ingediend, dan kan de aanvraag de werkgever niet meer baten.

Gevolg: de werkgever betaalt de 104 weken én krijgt de daaropvolgende WGA uitkering gedurende 10 jaar toegerekend.

Wat moet u doen?

Gelet op de aanstaande wetswijziging is het voor íedere werkgever, klein, middelgroot, groot, eigenrisicodrager of niet, van belang om structureel,  zodra een werknemer twee maanden bij u in dienst is, in kaart te brengen of deze bij ziekte onder de no-riskpolis valt. Privacyregels beperken de mogelijkheid van het uitvragen, maar ik zal u graag informeren welke vragen u aan uw werknemer mag stellen en waarop uw werknemer volgens de wet verplicht is te antwoorden.

Wat nu als het niet duidelijk wordt of uw werknemer in aanmerking komt voor een door het UWV betaalde Ziektewetuitkering, of dit niet wil vertellen?

Dan kunt u dat laten controleren. Tijdens de 104 weken van arbeidsongeschiktheid kunt u een formulier bij het UWV indienen en deze beoordeelt dan of er een no-riskpolis geldt. Doe dit direct nadat er bij u een vermoeden is ontstaan. Na 104 weken kunt u een controle laten uitvoeren van de premie Whk 2022 (dat heeft zin bij middelgrote – en grote werkgevers die publiek verzekerd zijn voor de Ziektewet en WGA, maar let op, want hier geldt een bezwaartermijn van 6 weken welke vermoedelijk 7 januari 2022 of kort daarna verstrijkt) en in ieder geval door het laten toetsen van WGA beslissingen van het UWV.

Haast is geboden, omdat, zoals uit dit artikel volgt, een aanvraag, gelegen vanaf 1 januari 2022 en die later is dan drie jaar na de eerste ziektedag, u niet meer kan baten.

Wilt u meer informatie over hoe u onder uw werknemers onderzoekt wie bij ziekte onder een no-riskpolis valt, of wilt u meer weten over wat kantoor Mr. Lammers-Sigterman voor u kan betekenen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op. Ik zal u graag verder adviseren. Neem contact op. 

#no-riskpolis#loondoorbetalingbijziekte# WGA

  Geschreven door Mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman

Maak nu een afspraak voor een gratis gesprek

Bel +31 (0)85-2007932  of plan een datum in mijn agenda