+31 (0)85-2007932 info@kmls.nl

“Dat zou iedere werkgever moeten weten!”

door | 4 februari 2022 | Artikelen

Kosten van ziekteverzuim stoppen niet na 2 jaar arbeidsongeschiktheid.

“Dat zou iedere werkgever moeten weten”. De reactie van een werkgever toen ik hem vertelde dat kosten van ziekteverzuim niet stoppen op het moment waarop de werknemer twee jaar ziek is geweest.
Vaak ontstaat het grootste deel van de kosten van arbeidsongeschiktheid vanaf het moment dat het UWV aan een (ex)werknemer een WGA uitkering toekent. Werkgevers blijven daarvoor tien jaar lang financieel verantwoordelijk.

Teveel werkgevers zijn hier niet van op de hoogte.

Door gebruik te maken van een goede, deskundige arbodienst krijgen zieke werknemers de beste kansen om te re-integreren. Zo kunnen niet alleen huidige – maar ook toekomstige schadelasten zoveel mogelijk worden beperkt.

Maar als re-integratie niet lukt, is het voor werkgevers van het grootste belang zich ook ná twee jaar ziekte goed te laten begeleiden in het beheersen en terugdringen van schadelasten.
Zodat zij ook na 2022 financieel gezond kunnen blijven.

Wilt u meer weten? Maak een afspraak voor een gratis gesprek Neem contact met mij op. 

#preventie #arbeidsongeschiktheid #WGA

  Geschreven door Mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman

Maak nu een afspraak voor een gratis gesprek

Bel +31 (0)85-2007932  of plan een datum in mijn agenda